Chat support available. Click the chat icon on the bottom right corner to start chatting with us right away!

mSecure-Unterstützung

email wijzigen

Hallo

ik zou graag mijn e-mailadres  willen wijzigen. Hoe doe ik dat. 

Mijn bestaande email gaat verdwijnen.

Kan ik ook een Nederlandse beschrijving krijgen voor het overstappen naar: 5 ?


niet op het forum maar in mijn Account van de App


heb je Google translate geprobeerd voor de migratie-instructies?

Ik gebruik Google Translate, dus het spijt me als deze e-mail moeilijk te begrijpen is.

Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen en het spijt me van het probleem dat je ondervindt. De app heeft momenteel geen ingebouwde functie om uw e-mailadres te wijzigen. Maak een kaartje hier op deze website of stuur een e-mail naar support@msevensoftware.com vanaf het e-mailadres van het mSecure-account in kwestie en laat ons weten waarnaar u het wilt wijzigen.

Als u geen toegang heeft tot het e-mailadres in kwestie, hebben we bewijs nodig dat u de eigenaar van het account bent. Een aankoopbewijs voor mSecure 5 en een screenshot van de gebruikersnaam in mSecure 5 zullen hier als bewijs dienen.

Opmerking: we kunnen een e-mailadres niet wijzigen in een bestaand e-mailadres in ons systeem. Ook werken we momenteel aan vertalingen voor Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Deze vertalingen zouden binnenkort in een update beschikbaar moeten zijn. Op dit moment werken we echter niet aan Nederlandse vertalingen.


----


I am using Google Translate, so I am sorry if this email is difficult to understand.

Thank you for contacting us and I'm sorry about the issue you're experiencing. The app does not currently have a built-in function to change your email address. Please create a ticket here on this website or email us at support@msevensoftware.com from the mSecure account email address in question and let us know what you would like to change it to.

If you do not have access to the email address in question, we will need proof that you own the account. A purchase receipt for mSecure 5 and a screenshot of the username in mSecure 5 will work as proof here.

Note: we cannot change an email address to an already existing email address in our system. Also, we are currently working on translations for French, German, Italian, and Spanish. These translations should be available in an update soon. However, we are not working on Dutch translations at this time.


Anmelden oder Registrieren um einen Kommentar zu veröffentlichen